Terapia špeciálneho pedagóga v Centre Natália

Keďže sa v Centre Natália snažíme neustále obohacovať spektrum našich služieb, prednedávnom sme pre našich klientov zaviedli novú terapiu špeciálneho pedagóga. Veríme totiž, že pre každé dieťatko je dôležité rozvíjať nie len jeho fyzickú, ale tiež mentálnu stránku. Naša šikovná špeciálna pedagogička uplatňuje osobitý prístup ku každému klientovi a po konzultácii s rodičom mu ušije priamo na mieru individuálnu špeciálno-pedagogickú alebo logopedickú terapiu.

Cieľom individuálnej špeciálno-pedagogickej terapie je rozvoj základných zručností a schopností dieťaťa. Ide o  pravidelnú činnosť, pri ktorej sa špeciálny pedagóg snaží pozitívne pôsobiť na dieťa a podporiť jeho vývin v oblasti hrubej a jemnej motoriky, kognitívnych, senzorických a sociálnych kompetencií, reči a samoobslužných činností. Obsah špeciálno-pedagogickej terapie sa individuálne prispôsobuje možnostiam a potrebám konkrétneho dieťaťa. Pri terapii sa uplatňujú prvky bazálnej stimulácie, v ktorej sa jedná o sprostredkovanie základných podnetov zrozumiteľných deťom, zlepšenie reakcie na podnety a tým aj jednotlivých funkcií. Zahŕňa stimuláciu motoriky a senzorického vnímania (hmatové, zrakové, sluchové, čuchové). Pri práci s dieťaťom sa využívajú rôzne terapeutické postupy. Dôraz sa kladie na pozitívny zážitok dieťaťa zo stretnutia so špeciálnym pedagógom.

Individuálna logopedická terapia prebieha hravou formou na základe definovaných potrieb každého klienta. Cieľom terapie je okrem intervencie porúch výslovnosti rôznych hlások tiež podpora správneho vývinu reči, budovanie slovnej zásoby, správna stavba viet, rozprávačské schopnosti, všetko v súlade s vekom a logopedickou diagnózou dieťaťa. Pri práci s dieťaťom sú využívané špecifické komunikačné stratégie. Rodičom detí je umožnené zúčastniť sa logopedickej diagnostiky alebo terapeutického sedenia a tiež možnosť osobnej komunikácie rodičov so špeciálnym pedagógom.

Už niekoľko rokov pomáhame deťom s detskou mozgovou obrnou napredovať po fyzickej stránke a spojenie s terapiou, ktorá rozvíja aj ich mentálnu úroveň je správny krok. Možnosť absolvovať terapie pod jednou strechou a taktiež v intervale, aký dieťa potrebuje je veľkou pomocou pre rodičov detí. Aj touto formou sa snažíme napomôcť integrácii handicapovaných detí do bežného života.