rTMS terapia pre deti s DMO už aj na Slovensku

Sme veľmi radi, že Vám v Centre Natália ako prvý a zatiaľ jediný na Slovensku, môžeme ponúknuť repetitívnu transkraniálnu magnetickú stimuláciu, ktorá sa zameriava na ovplyvnenie mozgovej činnosti pomocou pulzného magnetického poľa. Terapia je určená pre pacientov od 3 rokov, ktorí majú rôzne vývojové či traumatické postihnutia mozgu. Na správne nastavenie a priebeh liečby dohliada neurológ MUDr. Ľubomír Lipovský, CSc a psychológ a kognitívny neurovedec doc. PhDr. Marián Špajdel, PhD.

Výsledkom terapie je obnova prerušených nervových spojení a zlepšenie fungovania poškodených častí mozgu. Pri kombinácii  rTMS terapie s rehabilitačným cvičením, ktoré v Centre Natália môžete absolvovať buď pobytovo alebo ambulantne, napomáha pri regenerácii svalstva a uvoľňovaní spasticity.

Tieto výsledky potvrdzuje i zahraničná prípadová štúdia, v ktorej 13 ročné dievčatko so spastickou kvadruparézou podstúpilo počas jedného roka rehabilitačnú liečbu v kombinácii s rTMS. Jej plné znenie nájdete TU.

Metóda je ambulantná, bezbolestná a nevyžaduje si anestézu ani podávanie sedatív, takže pacient sa ihneď po ošetrení môže vrátiť ku každodennému životu. Pri rTMS terapii nie je epilepsia kontraindikáciou, táto terapia sa dokonca využíva na zmiernenie jej príznakov.

Ak máte záujem terapiu skúsiť, zašlite najnovšiu neurologickú správu na e-mail: centrum@pomocdruhemu.sk. Následne Vás budeme kontaktovať, či je pre Vaše dieťa terapia vhodná a dohodnete si konzultáciu s našim neurológom, ktorý vyšetrí dieťa a na základe toho s pomocou rTMS prístroja stanoví presný priebeh terapie (intenzitu, dĺžku, miesto aplikácie…). Odporúčaných je zväčša cca 10 sedení, pričom každé sedenie trvá 15 – 20 minút.