Prečo darovať 2 % z dane?

Opäť nadišiel čas, kedy sa stáva aktuálnou téma darovania 2 % zo zaplatenej dane. Môže sa zdať, že je príliš skoro zaoberať sa touto problematikou. No väčšina tých, ktorí takouto formou zbierali finančné prostriedky aj po minulé roky vedia, že už teraz nastáva obdobie pre oslovenie čo najväčšieho počtu daňovníkov. Pre tých, ktorí sa rozhodli zapojiť do tohto procesu po prvý krát ponúkame zopár informácií a rád, ako postupovať.

Čo sú 2 % zo zaplatenej dane, ako ich môžete získať, ale hlavne ako a komu ich môžete darovať ?

Každoročne fyzické aj právnické osoby majú povinnosť do konca marca podať daňové priznanie a zaplatiť daň za predchádzajúci kalendárny rok. To sa týka samostatne zárobkovo činných osôb (teda firiem či živnostníkov), ale aj všetkých zamestnancov. Každý z nich sa môže rozhodnúť či celú daň odvedie štátu, alebo sa rozhodne 2 % z tejto dane darovať niekomu, kto  pomoc naozaj potrebuje. Daňovník nemá žiadne výdavky navyše a prijímateľ  má možnosť využiť tieto percentá na správny účel. Príspevky z  2 % má prijímateľ  povinnosť vyúčtovať ministerstvu financií a správa o ich použití je verejne dostupná. Darovať 2 % zo zaplatenej dane môžete ľubovoľnej neziskovej organizácii, pre ktorú sa rozhodnete. Každý  má v okolí niekoho, kto takúto pomoc potrebuje.

Finančné prostriedky z 2 % poukázané Nadácii Pomoc druhému sú každoročne použité na financovanie rehabilitačných pobytov pre zdravotne znevýhodnené deti a na nákup rehabilitačných pomôcok. Nadácia sa už dlhodobo venuje deťom s detskou mozgovou obrnou a inými neurovývojovými poruchami. Pomôžte aj vy týmto deťom, aby sa mohli zaradiť do bežného života. Vážime si, že ešte stále sa nájde veľa empatických ľudí, ochotných podporiť dobrú vec. Aj takýmto spôsobom dokazujete, že život telesne postihnutých detí Vám nie je ľahostajný a pri každodenných starostiach myslíte aj na ľudí, ktorí nemajú  to šťastie byť zdraví.

Viac podrobných informácií nájdete na: www.pomocdruhemu.sk/dvepercenta

Ďakujeme za podporu.