Otvorenie nových priestorov rehabilitačného centra Natália

Posledný júnový týždeň sa niesol v znamení finálnych úprav v priestoroch novootvoreného rehabilitačného centra Natália na Pribinovej ulici 18 v Hlohovci. Finišovalo sa so zariaďovaním miestností, úpravou interiéru a taktiež upratovaním. K zariadeniu rehabilitačných priestorov prispela finančným darom aj Nadácia Slovenskej sporiteľne. Príjemná atmosféra spojená s funkčnosťou miestností, v ktorých deti s detskou mozgovou obrnou trávia značnú časť svojho života, bola prioritou. Vznikli  tak štyri rehabilitačné miestnosti, ktoré sa využívajú na rôzne typy cvičenia. Malí pacienti teda môžu využívať atmosféru domáckeho prostredia s možnosťou najnovších rehabilitačných metód. Cvičenia Thera Suit,  Bobath koncept, oxygenoterapia, Snoezelen terapia a ďalšie doplnkové procedúry,  majú možnosť absolvovať v samostatných miestnostiach.

Výnimočnosť programu TheraSuit spočíva v intenzívnom liečebnom cvičení s využitím stabilizačných oblekov, v tzv. rehabilitačných klietkach a cvičenie v pružných lanách. Venuje mimoriadnu pozornosť individuálnemu prístupu. Kombinuje rehabilitačné metódy tak, aby sa dosiahli čo najlepšie výsledky. Metóda Bobath koncept rešpektuje, že každé dieťa je iné, odlišuje sa od druhého a musí sa preto liečiť podľa svojich potrieb. Podľa tohto konceptu treba vyhľadávať cestu, spôsob, ako umožňovať postupné budovanie správnych funkcií nielen v motorike, ale aj v bežných denných aktivitách. Kladie dôraz na motiváciu, vlastnú aktivitu dieťaťa a konečným cieľom je získanie primeranej samoobsluhy a fungovania v spoločnosti. Novinkou v centre je miestnosť Snoezelen, ktorá sa bude využívať na multisenzorickú terapiu. Je to špeciálne vybavená miestnosť, v pokojnej, uvoľnenej a príjemnej atmosfére, kde sú zmysly stimulované hudbou, svetelnými efektami, ľahkými vibráciami, príjemnými vôňami, možnosťou polohovania a bazálnej stimulácie. Miestnosť slúži na relaxáciu i na podporu aktivity.

Priestory centra Natália spĺňajú všetky požiadavky klientov na modernú rehabilitáciu, s najnovšími cvičebnými metódami. Nové rehabilitačné metódy väčšinou nie sú hradené zdravotnými poisťovňami, preto sa bude centrum orientovať aj na doplnkové služby rodinám detí s detskou mozgovou obrnou v oblasti sociálnej, právnej, finančnej. Plánuje taktiež poskytovať služby v oblasti konzultácie medzi rodičmi podobných osudov, kde budú mať možnosť vymeniť si pozitívne či negatívne  skúsenosti a postrehy z bežného života. Rehabilitačné pobyty sú pre deti s detskou mozgovou obrnou veľmi dôležité, no rodičia nesmú zabúdať na to, že vhodné domáce cvičenia a cielené hry musia byť súčasťou života týchto detí. Terapeutky zaškolia rodičov, ako správne s dieťaťom cvičiť doma, ako ho zaujať a motivovať. Do budúcnosti sa centrum bude snažiť rozširovať a skvalitňovať svoje služby podľa požiadaviek a potrieb klientov, ktorí využijú jeho služby. Spokojnosť pacientov je najdôležitejším kritériom a hlavným cieľom fungovania centra.