Novinka v Centre – Doplnková terapia Snoezelen

Ako ste už určite zaregistrovali, máme za sebou úspešné otvorenie rehabilitačného centra Natália. Chceli by sme Vám dať do pozornosti terapiu snoezelen, ktorú sme uviedli v našom centre ako doplnkovú. Podarilo sa nám zariadiť miestnosť, ktorá slúži deťom všetkých vekových skupín. Je určená prevažne deťom, pacientom s vývojovými poruchami, mentálnym, či telesným postihnutím, alebo viacnásobným postihnutím, taktiež pacientom s poruchami správania, učenia, hyperaktivitou, psychickými poruchami, autizmom, poškodením CNS, mozgu a chronickými chorobami. Snoezelen je  špeciálne vybavená miestnosť, v pokojnej a uvoľnenej atmosfére, kde sú všetky zmysly stimulované príjemnou hudbou, svetelnými efektami, ľahkými vibráciami, príjemnými vôňami, možnosťou polohovania a bazálnej stimulácie. Program sa využíva tak na relaxáciu ako aj na podporu aktivity. Metóda umožňuje hľadanie nových foriem komunikácie detí pre prejavenie ich pocitov. V priebehu zmyslovej stimulácie sa deti učia nielen vnímať, ale aj pomenovať to, čo práve pociťujú. Aktivuje to ich správanie a myslenie. Po náročnom rehabilitačnom programe je to osvedčený spôsob relaxovania, kde najdôležitejšia je voľnosť, sloboda voľby a dostatok času. Jedným zo spôsobov využitia snoezelenu je voľnočasová aktivita. V takom prípade môžeme terapiu odporučiť každému vo všetkých vekových kategóriách. Terapia Vám ponúka nové zážitky, fyzické i psychické upokojenie, zotavenie, načerpanie nových síl a zanechá príjemný pocit uvoľnenia.