Nie je pomoc ako pomoc

Pohybové aktivity a cvičenie detí od útleho veku je v tejto pretechnizovanej dobe veľmi zanedbávané. Ak však nazrieme do problematiky detí s telesným postihom a ich liečenia zistíme, že jediná účinná liečba sú rehabilitačné pobyty a pravidelné cvičenie doma. Ak aj zdravé dieťa zanedbáva fyzické aktivity, dieťa s handicapom si to dovoliť nemôže.

Rôznorodé inovatívne metódy cvičení dávajú týmto ľuďom šancu na zvýšenie kvality ich života. Kúpeľná a pobytová liečba je dôležitá a veľmi účinná a  vidieť po jej absolvovaní väčšie či menšie pokroky. Pacient z nej odchádza domov spokojný s lepšími víziami do budúcnosti, avšak často zabúda na to najdôležitejšie. Príchod domov totiž neznamená odpočinok od náročných cvičení, ale práve naopak.

Ak chcete, aby pozitívne výsledky zotrvali  a naďalej sa zlepšovali, je dôležité pokračovať v začatom procese. Typy cvičení, ktoré si pacient osvojí pri intenzívnom pobyte, sa ľahšie aplikujú na domáce prostredie pokiaľ ich má v čerstvej pamäti. Ak si chce pacient urobiť pauzu na relaxáciu nesmie byť príliš dlhá. Po dlhšom odpočinku sa ťažšie hľadá motivácia a z pamäte sa iba pomaly vynárajú spomienky na absolvované typy cvičení. Kvalitu rehabilitačných centier viete posúdiť aj podľa toho, či ich zaujíma vaše ďalšie  napredovanie v domácom prostredí alebo po ukončení pobytu vám iba zaželajú veľa zdravia.

Sú tu však i centrá, kde pri ukončení pobytu dostanete v elektronickej verzii nahrávku cvičení, ktoré ste u nich absolvovali a sú vhodné aj na ďalšie cvičenie v doma. Viete sa k nej vrátiť aj po dlhšej dobe a oživiť si spomienky. Pomôžu vám tiež s vhodnými typmi cvičení, ktoré prispôsobia na vaše domáce potreby. Cvičenie doma , ako formu každodennej rehabilitácie, potom ešte viete doplniť  aj inými odporúčanými metódami.

Pri cvičení s handicapovanými deťmi je dôležité tieto formy obmieňať a inovovať , aby  im nezovšedneli a aby pre nich boli stále inšpiráciou a výzvou. Možno si niekedy ani neuvedomíte, ako sa môže stať formou cvičenia aj bežná samoobslužná činnosť alebo obyčajná detská hra. Napríklad obliekanie a obúvanie sú činnosti, ktoré zdraví ľudia berú ako samozrejmosť, ale pre ľudí s  handicapom niekedy znamenajú  neprekonateľné prekážky. Čím skôr naučíte svoje dieťa prekonávať tieto prekážky , tým skôr sa bude cítiť istejšie, zvýši sa mu sebavedomie a vy naňho budete hrdí. Vyžaduje si to však nemalú dávku trpezlivosti, odhodlania a dôvery v jeho schopnosti. Všetko vyvinuté úsilie sa prejaví na zdravotnom stave vášho dieťaťa a v podobe dobrého pocitu, že ste nič nezanedbali.