Na odbornosti centra nám záleží

Dopyt po rehabilitačných službách centra Natália neustále rastie, čo nás zaväzuje k tomu, aby sme rástli aj kvalitou našich služieb. Preto sme sa koncom minulého roka rozhodli posunúť centrum na úroveň zdravotníckeho zariadenia so zameraním na neurológiu. Po náročnom období legislatívnych konaní sme k 1. marcu 2017 získali povolenie Trnavského samosprávneho kraja na prevádzkovanie Centra Natália ako špecializovaného zdravotníckeho zariadenia v odbore neurológia.

Nastala situácia, kedy sme mohli osloviť k spolupráci odborných špecialistov a sme veľmi radi, že Mudr. Eva Gašparová, ktorá je odbornou garantkou Centra Natália a Mudr. Ľubomír Lipovský, CSc., ktorý sa dlhodobo venuje problematike epilepsie a jej liečbe, sa stali súčasťou nášho tímu. Dvojica lekárov nie je v tejto oblasti žiadnymi nováčikmi a ich odborné skúsenosti pramenia z viacročnej praxe s liečbou neurologických pacientov. Skúsený odborníci vyšetrujú našich klientov počas rehabilitačných pobytov a informujú rodičov o ich zdravotnom stave. Posúdia možnosti, aké ponúka zdravotný stav daného dieťaťa a poučia rodičov o možnostiach liečby.

V centre sú pacienti vyšetrení bez stresu, pred alebo po cvičení, prípadne aj počas rehabilitácie, ak lekár chce vidieť ako dieťa zvláda rehabilitačnú liečbu. V príjemnom prostredí centra, tak malý pacient ani nevníma, že prebieha vyšetrenie a preto je aj pre lekára vyšetrenie jednoduchšie, nakoľko dieťa sa väčšinou správa ako v domácom prostredí. Rodičia vnímajú danú službu veľmi pozitívne a kladne hodnotia aj prístup lekárov. Tieto ohlasy nás utvrdzujú v tom, že naše rozhodnutie bolo správne a naďalej budeme hľadať možnosti ako uľahčiť život rodinám s handicapovaným dieťaťom.