Grant Nadácie Pomoc druhému

Grant Nadácie Pomoc druhému je zameraný na podporu detí a mládeže so zdravotným postihnutím, ktorým bude poskytnutá podpora na zdravotnú rehabilitačnú starostlivosť, ktorá nie je hradená zo systému verejného zdravotného poistenia. Touto pomocou chceme prispieť k zachovaniu kontinuity liečebného procesu, ktorá je u pacientov s hendikepom často nevyhnutná, aj napriek náročnému obdobiu ovplyvnenému Covid 19. Maximálna výška podpory určenej na pokrytie liečebných rehabilitačných nákladov je 1 000 €.

Výška grantu: 1 000 €

Maximálny počet podporených žiadateľov: 10

Termín podania žiadosti:   15.08.2020

Vyhodnotenie grantu:   31.08.2020

Termín využitia grantu:  31.05.2021

Pre koho je grant určený:  Deti a mládež do 29 rokov so zdravotným znevýhodnením vyžadujúcim pravidelnú rehabilitačnú liečbu.

Ako predložiť žiadosť o podporu z grantu Nadácie Pomoc druhému:

Vyplnené žiadosti, ktorých vzor nájdete TU, nám prosím predkladajte elektronickou formou, prostredníctvom e-mailu, na info@pomocdruhemu.sk. Venujte prosím pozornosť správnemu vyplneniu žiadosti, v opačnom prípade totiž môže byť neplatná.

ŽIADOSŤ O GRANT NADÁCIE POMOC DRUHÉMU

Podmienky:

Záujemci o grant môžu posielať svoje žiadosti e-mailom na adresu:
info@pomocdruhemu.sk, najneskôr do 15.08.2020. Následne budú Vaše žiadosti posúdené a vybraných bude 10 žiadateľov, ktorí budú podporení.

Zmluvné podmienky finančnej podpory:

Žiadateľov, ktorých žiadosti budú podporené, budeme kontaktovať a následne uzavrieme zmluvu o poskytnutí finančného príspevku. Finančný príspevok Vám bude poskytnutý po podpise zmluvy formou uhradenia faktúry za liečebné služby.