Finančná pomoc na dosah

Život s diagnózou detská mozgová obrna nie je vôbec ľahký a netýka sa iba pacientov, ale tiež ich rodín. Nevyliečiteľné celoživotné ochorenie im dáva zabrať aj v oblasti rodinného rozpočtu. Neustála rehabilitačná liečba, ktorá nie je hradená poisťovňou si vyžaduje nemalé finančné prostriedky.

Nadácia Pomoc druhému je mimovládna nezisková organizácia so zameraním na pomoc deťom s detskou mozgovou obrnou a ich rodinám. Základným cieľom nadácie je zmeniť život a postavenie každého dieťaťa s DMO a jeho rodiny tak, aby DMO či iná neurologická porucha nebola prekážkou v jeho rozvoji, aby malo dostupnú kvalitnú starostlivosť a aby jeho rodina nestratila svoje základné vitálne funkcie, zdravé vzťahy a možnosť uplatniť sa.  Nadácia Pomoc druhému prevádzkuje systém komplexnej pomoci rodinám a deťom s DMO. Systém sa skladá zo štyroch základných programových pilierov: Finančná a materiálna pomoc, Rehabilitačné centrum, Dobrovoľníctvo a Informačná platforma.

Radi by sme Vám predstavili ako môžete využiť finančnú a materiálnu pomoc, ktorú nadácia poskytuje. Predovšetkým treba povedať, že pomoc je určená deťom s detskou mozgovou obrnou a ich rodinám pri prekonávaní zložitých zdravotných a sociálnych situácií spojených s touto diagnózou.

Ako o pomoc požiadať ? Žiadatelia sa môžu zapojiť do darcovského programu formou zverejnenia svojho príbehu na našej webovej stránke www.pomocdruhemu.sk. V časti POTREBUJEM POMOC  nájdu formulár, v ktorom vyplnia údaje potrebné k registrácii žiadosti. Po schválení žiadosti bude príbeh zverejnený v galérii našich príbehov, so stručným popisom situácie v akej sa klient práve ocitol po dobu jedného roka. Cez príbeh môže žiadateľ oslovovať potenciálnych darcov a budovať si tak okruh svojich podporovateľov. Svoj príbeh môže pravidelne aktualizovať novými informáciami a fotografiami. Informovaním svojho okolia o zbierke a zdieľaním na sociálnych sieťach máte možnosť rýchlejšie vyzbierať potrebné finančné prostriedky a použiť ich na daný účel.