Dobropark 2016

Posledný májový piatok je za nami a s ním aj skvelá akcia DobroPark 2016. Toto príjemné stretnutie dobrovoľníkov a handicapovaných detí, za účasti širokej verejnosti, iba zavŕšilo školský rok, počas ktorého sa stretávali na workshopoch. Výtvarné a modelovacie workshopy pod vedením artterapeutky Mgr. Andrey Geseovej sa konali v ateliéry Strednej odbornej školy na Nerudovej ul. v Hlohovci.  Boli veľmi inšpiratívne, kreatívne a plné prekvapení. Deti pri tvorení využívali vlastnú fantáziu a svoj pohľad na svet. Vznikali zaujímavé a nápadité diela, ktoré sme mnohí obdivovali. Hudobné workshopy zastrešoval Mgr. Marcel Durák a konali sa v priestoroch Domova sociálnych služieb v Pastuchove. Na týchto stretnutiach využíval muzikoterapeut hudbu ako nástroj dorozumievania sa. Pri hudobných hrách sa učili rozpoznávať rôzne zvuky a priraďovať ich k činnostiam, ktoré znázorňujú. Hudba ich dokázala zaujať natoľko, že nevnímali čas.  Workshopov sa zúčastňovali deti a mládež s Klubu Kľúčik Hlohovec a Domova sociálnych služieb Pastuchov. Úprimná a nefalšovaná radosť týchto mladých ľudí bola odmenou pre všetkých zainteresovaných. To čo nás ale najviac potešilo je vznik nových priateľstiev medzi deťmi a dobrovoľníkmi. Koniec školského roka priniesol aj ukončenie týchto aktivít a my sme ich zavŕšili príjemným popoludním plným zábavy a tvorivých aktivít „Dobroparkom 2016.“ Atmosféra druhého ročníka bola skvelá a počasie nám tiež prialo. Celé popoludnie malo príjemnú uvoľnenú atmosféru a každý si mohol vybrať z množstva aktivít, ktoré tento deň ponúkal. Veľký záujem bol o maľovanie na textil a diela, ktoré vznikli sú unikátne a neopakovateľné. Aj zážitok, aký mali deti s cvičenia s canisterapeutickými psíkmi ich bude ešte dlho sprevádzať. Záver celej akcie nesprevádzala únava, ale veselá nálada s hudobnou skupinou. Po jej vystúpení si deti vytvorili vlastnú hudobnú kapelu a tanečná zábava bola v plnom prúde. Čas na chvíľu zastal a aj dospelí sa stali deťmi.

Úprimná vďaka patrí všetkým, ktorí sa aj malým kúskom pričinili o vydarené podujatie, a na nás zostáva pouvažovať nad novými zaujímavými projektami.